Nurettin Topçu – Var Olmak

“Var Olmak, düşünmek ve hareket etmek demektir. ” diyerek ilk sözü söylüyor Sn. Topçu. Ve devam ediyor  ” Var Olmak, istemek ve sevmektir.”

Var olmanın, varlığımızın anlam kazanmasının düşünmek, istemek ve hareket etmek ile mana kazanacağını belirten yazar kitabında bu üç eksen etrafında hayat yolunda yapılması gerekenleri anlatıyor bu kitapta. Neredeyse her sayfasında altını çizdiğim cümleleri içeren Nurettin Topçu Bey’in okuduğum ilk kitabı Var Olmak.

Düşünceler ve Duyuşlar olmak üzere iki bölümden oluşan kitap ilk bölümde insanın düşünce dünyasına değinirken; ikinci bölümde daha çok insanın ruhuna seslenen yazılardan oluşuyor.

” bir ihtirasın tahriki insan ruhunun bütün diğer bölgelerinde felç yaratıyor. ”

” İnsan ruhu aleme doğru yayılırken aynı zamanda kendi içinde derinleşmelidir. ” s.22

” Aşkın şahidi ise ızdıraptır. Iztırapsız ne hareket, ne de gerçek düşünce doğabiliyor. Her inanma hareketinde sevilen bir ıztırap saklıdır. ”

“Anlaşılmayan ortadan kalkar, anlatılmayan Bir kalır.”

“Düşünmeden evvel hissediyoruz, dış dünyadan tesirler alıyoruz. Bu tesirler bizim menfaatlerimize, zevklerimize ve isteklerimize cevap oluyorlar. Bize faydalı bir zevk sunan görüşlere hakikat elbisesi giydiriyoruz. Menfaatlerimizle zevklerimize aykırı fikirleri hata olarak itham ediyoruz. … Kendi verdiği bu hükme uygun, onu destekleyici sebepleri etrafında topluyor. Peşin vermiş olduğu hükmünü onlarla haklı ve meşru gösteriyor.”

” Dünyamıza hakikatin değil, iştihalarımızın gözü ile görüyoruz. Bu zavallı dünya herkes için başka dünyadır. Karınca için büyük, güneşe göre küçüktür. Bahtiyarlar için güzel, bedbahtlar için kötüdür. Bir tüccar çok kazanmayı muvaffakiyet ve fazilet  sayabilir, fukaranın gözünde ise bu istek, kötü bir iştihadır. ”

” İhtirasların hepsi hakikatlerden uzaklaştırıcıdır.”

” Bilmek seyretmek değildir, bir sırrı çözmektir. ”

” Anlaşmazlıkların sebebi bütün insanlar için selamet yollarının başka başka oluşudur.”

“İnsan kendi ölçüsü ile kainatı ölçüyor ve kainat sahnesinde yalnız kendini görüyor, yalnız kendini anlıyor. İçimizdekinden başkasını da anlamasını bilen yok gibidir. Varsa da o hükümdardır. Artık o insan yani başkasını anlamasını bilen insan, ne korkaktır, ne haristir, ne acizdir, ne fanidir, ne de yalnızdır. ”

“Cüzi ölçülerden sıyrılıp bütünle boy ölçüşen, içsel merak ve sıkıntıdan doğarak ebedi ve sebepsiz saadete ulaştıran, dünyayı cennet yapan, çokluğu Bir’e ulaştıran bu cevher, bu hizmet, bu kudret, bilmek ihtirasında olanların asla bilmediği bir şeydir: Bilmek”

” Hepimizin hakikatleri başka başkadır. Hepimiz menfaatimize uygun fikirlere hayran olarak ömrümüzün sonuna kadar o hayranlıkla sarhoş yaşamaktayız. Kimimiz bir resmin, kimi bir karın kimi de bir mesleğin hayranıdır. ”

“Önce insan insanın sadece kurdu iken,ihtiraslar silahlanınca insan insanların başına kıyametler koparabiliyor. Ve bütün bunların sebebi, gerçeği bilmeyişimiz, selametin kendi ruh dünyamızdan doğacağını bilmeyişimiz  ”

” Bilen, gururdan, kinden ve bütün hırslardan sorunmuştur. Bilen bahtiyardır. Ne mutlu bildim diyene.”

” Akıl, insanoğlunu dünyaya sultan yapan cevherdir. Aklın eseri olan ilim, merhamete nazaran pek küçük bir şeydir.

Duygu, aklı kımıldatan kuvvettir. Hem de kendi varlığının farkına vardırandır.

Sezgi, bize bekadan bir işıktır; belki de hakikatların kapısıdır.

Aşk, ümitsiz varlığımızı sonsuzluğa doğru uçuran kanattır;”

” Merhametsiz ilim mesut etmeyen bir sihirbazlık olduğu kadar merhamet dünyasının dışında yaşanan duygular da birer azap veya sefalettir. Merhametsiz sezişlerin kibirden başka libası olmadığı gibi, aşkın merhametsizliği de belki bir cinayet veya cinnettir. İhtirasın merhametsizliği ise çok kere zulum olmuyor mu ? ”

” İlim, alemdeki hakikat karşısında düşüncemizin merhametli duruşu olsa gerektir. ”

” Merhametim olmadığı yerde insan yoktur.”

” Aşkın hürriyetini kazanmak için aklın dizginlerinden sıyrılmak şarttır. Akıl bizdeki bostan korkuluğudur, yüksekte uçan kuşlar ondan kaçarlar.”

“Ruhumuzun derinlerinde bizim de farkında olmadan kendimize yaptığımız zülümse, kurtulamadığımız hasetten, kalbimizi parça parça bölen fitneden, aklımızı sanki zehirli bir rüzgarla bizden uzaklaştıran hırslardan doğmuş olanıdır. ”

“Zulmü yaratan, sevgisizliktir. Sevmeyen insan, her zaman canavarlığını yapabilen zalim bir varlıktır.  ”

” Yeryüzünün gerçek fatihleri kalpleri kazananlardır. ”

” Oscar Wilde’ın şu sözü herkes için, her zaman yerindedir: ” Alemin bana yaptığı ne kadar müthiş olursa olsun, benim bana yaptığım daha müthiştir. ”  ”

“Daima ileri götüren yolları tanımak ve tanıtmak en büyük sevap sayılır, bu sebepten ilim ibadetlerin başında bulunur.”

“Tedavisi kabil olmayan ruh afeti, en büyük düşmanımız o: Nefsine karşı samimiyetsizlik. ” s.59

” Gerçek zafer , gerçek saadet, sana zulmedenleri, seni affetmeyenleri bile affedebilmekdir.” s.63

” Benliğin en büyük zafer alameti ve bayrağı gururdur.”  s.65

” Kuvvetli diye hür olana, önce nefsine karşı bağımsız olana, sonra da herkese ve bütün dünyaya karşı bağımsız olarak davranabilen insana denmelidir. Nefsinin azabına, hıncına ve hırsına mağlup olan, hırslariyle ve hinçlariyle hareket eden insan, başkalarına esir olan kişiden farklı durumda mıdır ? ” s.69

s.70’de vicdanı rahat bir şekilde esaretin vicdanın göz hapsiyle kaçmış olmaktan daha hafif bir yükte olduğu anlatılıyor.

” Ümidin varlığının her an kovalayan ölümün üstüne gerilmiş bir örtü olduğunu bilmiyor musun ? … Güneş için ısıtmamak nasıl imkansızsa, kuvvetli ruhlar için de insanlara acımamak öyle imkansızdır.”  s.71

“Beethoven’de, Zola’da, Mevlana’da, Yunus’da barınan kuvvetlerin hepsi ayni kaynaktan, merhametin dünyalar ve ruhlar yaratıcı olan kaynağından fışkırmış insanüstü kuvvetlerdir.    ” s.72

” Hür vatandaş yetiştirmek isteyen, nesilleri sürü haline getirmekten korksun. Her sürü esir sürüsüdür. Ancak fert halinde hür olabiliyoruz. …  Her zaman kin ile korku, hakikatten uzaklaştırır. “s.76

“Yalanı kendine silah yapan zümre iyi bilir ki bir defa, yüz defa, bin defa yalan söylendi mi  halk ona mutlak inanacaktır. İnanmadığını zannetse bile her gün şuurların kabuğundan hissedilmeyecek kadar ince bir tabaka sıyırmak süretiyle şuurların içine nufuz edecektir.”

” Bir çocuğa “baban sana düşman” de. İsterse o babasını çok sevsin ve bunu her gün bir defa tekrarla. Yemin et ve her defasında yeminine bir uydurma delil ekle. Bir gün o çocuğa babasını öldürtebilirsin.  ” s.78

“Nereyi aradığını bilmediği halde “aradığımı buldum” diyen, karşısındaki insan ruhu üzerinde hiçbir tahlil, bir akıl yürütme yapmadan muradına ermişlik sevinci ile sarsılan ruhun zafer dostluğu kavuşmaktır.” s.80

“Dostlukta sanki bir ruh ikiye bölünüp kendi yarımının karşısına geçiyor. Büyük insan ruhu dostlukta bulunan ve dost arayan ruhtur. Hiç kimseyi sevmeyenlerin ruhunun varlığından şüphe edildiği gibi, herkesi aynı halde sevenlerin samimiyetinden şüphe edilir. Yalnız sevdiği varlıkta kendi yarımını arayanlar samimi ve büyük ruhlardır. Mikelanj bütün ömrünce sanki çilesini doldurur gibi, varlığını tüketircesine çalışıp meydana getirdiği eserle aradığı dosta varlık vermek istiyordu; kendi varlığını dost varlığa aktarmak istiyordu. Russo, hep sefaletlerle dolu hayatının bütün buhranları ile isyanları arasında bir dost aradı. Bethoven’in senfonileri, mutlaka açılması için sonsuzdaki dost kapısının sarsan feryatlardır.  ”

” Tabiatta gizlenen insan yüzünü görmeyen gözler kördür. ”

“Dost arayan gönüller, onu bir insan varlığında bulmasalar bile tabiatta bulurlar. ” s.80

” Ömür boyunca dost peşinden koşan zavallılar dost bulmasalar da onu arama zevkini tattılar. ” s.81

” “Sevilen kaybedildiği zaman ruh göklere yikselir.” ” s.82

” Denebilir ki, istemek ıztırap çekmektir. ” s.84

” Iztırapsız yapılan dua şarlatanlıktır. ” s.86

” Ümit ise bir vehim, bir gölge olmaktan çıkıp da irademizin hayatı ile dolduğu zaman , dua olmaya doğru adım atmıştır. ” s.87

” Nasibi kurtulmuş olanlar, hiç değilse şimdi yaşadığı hüsran hayatından pişman olabilenlerdir. ” s.106

” “Ben seni uzaklarda ararken sen kendi evimde idin !” ” s.109

” Hiç hatırdan çıkarma ki ümit ile imanın seni yalnız bıraktığı anda perişan olursun. ” … ” Tırmanacağın yer, hem senden çok uzak , hem de sendedir. Oraya gitmek için çile çekmek,yaş akıtmak da yetmiyor. Bekle ki büyük kapı kendiliğinden açılsın. Ama toprağa konan ölü gibi sabretme sakın; toprağa süzülen su gibi sabret. ” … ” Hem sabrederken de hiç, ama hiç uyumamak şart. Sabırsız yorgunlar uyurlar.  ” s.114

” Sonsuz merhametin sahibi bir iradeye muhtacız.  Umman gibi bir merhamet iradesi hepimizi doldurmalıdır. Her hali zulüm olan bir cemaat olduk. ” s.126

“Rabb’in merhametine sığınmayı sevenler, yumrularını kendi bağrına çevirsinler. ” s.126

” Ölümün bol lezzetini tatmak istiyorsan dost eliyle her gün öldürülmelisin ” s.129

” Acı ve ıztırap bir fırtına, bir kıyamet zelzelesi gibi sana doğru gelirken de telaş etme sakın? Şaşkınlık seni senden esirger. Sabırlı ol ki, büyük hikmet gerçekleşsin. Düşman zafer teraneleri ile senin kulaklarını sağır ederken bırak dostlar kalbini incitsin.  ” s.130

” Zevk vücuttan, acı ruhdan haber vericidir. ” s.130

” Yalnız yaşamasını öğren ki büyük Yalnız’a dost olasın. Kalabalığın ne siteminden, ne okundan, ne de kininden kork. Sade kork ki, anlayışsızlığın devam ederse bir gün varlık yükünü taşımaktan korkacaksın.  ” s.130

” Bizde gizlenmiş bir Allah sesi var; ona kalp diyoruz.” s.132

” Rüzgarların, derelerin ve dağların dilinden anlamayan, Cehennemi uzak bir akıbette aramasın sakın.  ” s.134

“Hiç kalbi kırılmadan ölen varsa yazık ona, o hiç yaşamamış demektir.  ”  … ” Bize dünyayı zindan yapan düşman değil , dostlarımızdır. Ne garip cilve ! ” s.135

” Alem, üç şeyin mecmuundan ibarettir : Varlık, düşünce ve hareket.” s.140

” Üç halimin hükmünde hata aranmaz: Kalbin, kaderin, ölümün  ” s.141

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s